Levensverzekeringen

De naam zegt het al: een levensverzekering draait om jouw leven. Er zijn veel verschillende soorten levensverzekeringen. Lees verder voor meer informatie.

Kapitaal vergaren via een spaarverzekering of beleggen?

'Gewoon' sparen is niet te doen. Bij een spaarverzekering kun je een veel hoger rendement scoren. Bij beleggen is dat rendement nog hoger.  Echter: alleen als je je geld minstens 10 jaar vast kunt en wilt zetten.

Kapitaalverzekeringen

De slogan 'leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker' van de belastingdienst gaat zeker niet op voor kapitaal- en risicoverzekeringen. De fiscale regels zijn alles behalve makkelijk te begrijpen en in de loop van de tijd steeds veranderd. Hierdoor is er een complexe materie ontstaan, die voor de meeste mensen echt niet meer te begrijpen is. 

Er zijn verschillende soorten kapitaal- & risicoverzekeringen. We hebben ze hieronder voor jou op een rij gezet!

Een kapitaalverzekering is een vorm van sparen. Het is een verzekering waarbij, als de verzekerde (die met name in de polis is genoemd) op de einddatum nog leeft, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde). 

Veel verzekeringsmaatschappijen brengen echter kapitaalverzekeringen op de markt, voorzien van allerlei toeters en bellen die soms heel handig kunnen zijn, maar ook het product erg ingewikkeld kunnen maken. Een goede keuze maken wordt dan lastiger.

Hoe een kapitaalverzekering voor jou het beste samengesteld kan worden, is helemaal afhankelijk van je eigen situatie. Inkomen, leeftijd, budget, gezinssamenstelling en toekomstplannen spelen hierbij een grote rol.

Met welk doel sluit je een kapitaalverzekering?

 • aflossing hypotheek (KEW)
 • studie kinderen
 • eenmalige onbelaste uitkering willen ontvangen
 • pensioenkapitaal opbouwen
 • lijfrentekapitaal opbouwen
 • .....

Een goedkope kapitaalverzekering?

Bij kapitaalverzekeringen is het belangrijk om goed te kijken naar de mate van zekerheid en de kosten die in de polis verwerkt zitten:

 • welke kosten worden ingehouden
 • kun je makkelijk overstappen naar een andere vorm
 • en zo voort

Ben je op zoek naar een goedkope kapitaalverzekering? Bekijk dan goed wat je precies nodig hebt en verzeker niet teveel. De premie is immers vooral afhankelijk van het verzekerde bedrag in een kapitaalverzekering.

Bij Schippers Assurantiën & Hypotheken & Makelaardij kun je rekenen op een deskundig advies

Met een kapitaalverzekering wordt een vermogen opgebouwd door te gaan sparen. Sparen geeft zekerheid. Wat je betaalt, wordt niet volledig gespaard, want een deel gaat op aan kosten en premies voor aanvullende dekkingen.

Verzekering opzeggen

Eerder beëindigen (afkopen) kost je altijd geld. Daarnaast hebben een aantal levensverzekeringen fiscale voordelen. Als je zo'n polis vroegtijdig stopt, loop je die voordelen waarschijnlijk mis.

Daarnaast krijg je misschien ook nog te maken met verrekeningen. Een en ander hangt onder meer af van de looptijd van de polis. Overstappen kan vaak wel. Hou er wel rekening mee dat overstappen in de regel geld kost.

Ook de verzekeringsvoorwaarden kunnen per verzekeraar verschillen. Overstappen met behoud van voorwaarden kan niet. De verzekeraar bepaalt die.

Aanvullende dekkingen

Voor een ongestoorde opbouw van je vermogen in geval van arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid of overlijden kun je er voor kiezen om aanvullende dekkingen sluiten. De premiebetaling wordt dan overgenomen door de verzekeraar.

Woekerpolis

Er zijn in Nederland zo'n 7 miljoen kapitaalverzekeringen afgesloten. Een aanzienlijk deel van deze verzekeringen voldoet niet aan wat je als klant kon verwachten.

De verzekeringsmaatschappijen hebben bij de woekerpolisaffaire niet jouw belang voor ogen gehad. Verborgen kosten en onder andere absurd hoge risicopremies maken vele kapitaalverzekeringen tot een woekerpolis. 

Het is mogelijk dat de opbrengsten tegenvallen. Maar hoe eerder uje actie onderneemt, hoe eerder je je eigen situatie kunt verbeteren. Dit is zeker belangrijk wanneer je een kapitaalverzekering hebt (KEW) om je hypotheek mee af te lossen of om in je pensioen te voorzien.

Wordt bij de kapitaalverzekering gespaard en is er sprake van een verzekerd (gegarandeerd) eindkapitaal, bij de beleggingsverzekering wordt er belegd en is het eindkapitaal afhankelijk van de beleggingsresultaten.

Veel verzekeringsmaatschappijen brengen beleggingsverzekeringen op de markt, voorzien van allerlei toeters en bellen die soms heel handig kunnen zijn, maar ook het product erg ingewikkeld kunnen maken. Een goede keuze maken wordt dan lastiger.

Hoe een beleggingsverzekering voor jou het beste samengesteld kan worden, is helemaal afhankelijk van je eigen situatie. Inkomen, leeftijd, budget, gezinssamenstelling en toekomstplannen spelen hierbij een grote rol.

Een goedkope beleggingsverzekering?

Bij beleggingsverzekeringen is het belangrijk om goed te kijken naar de mate van zekerheid en de kosten die in de polis verwerkt zitten.

Denk aan:

 • hoe wordt er met je geld belegd
 • welke kosten worden ingehouden
 • kun je makkelijk overstappen naar een andere vorm
 • en zo voort

Ben je op zoek naar een goedkope beleggingsverzekering? Bekijk dan goed wat je precies nodig hebt en verzeker niet teveel. De premie is immers vooral afhankelijk van het beoogde eindkapitaal en het rendement op de premie-inleg.

Bij Schippers Assurantiën & Hypotheken & Makelaardij kun je rekenen op een deskundig advies.

Met een beleggingsverzekering wordt een vermogen opgebouwd door te gaan beleggen. Sparen geeft zekerheid. Met beleggen loop je het risico dat door tegenvallende beleggingsresultaten het opgebouwde bedrag (zwaar) kan tegenvallen. 

Bijsluiter

Bij elk beleggingsfonds hoort een beleggingsrisico. Rendementen kunnen hoger en ook lager uitvallen. Daarnaast schommelen ze meer naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Rendementen uit het verleden, garanderen dan ook niets voor de toekomst.

Wat je betaalt, wordt bovendien niet volledig belegd, want een deel gaat op aan kosten en premies voor aanvullende dekkingen. 

Code Rendement & Risico

 

Een spaarverzekering is een kapitaalverzekering. Het is een verzekering waarbij, als de verzekerde (die met name in de polis is genoemd) op de einddatum nog leeft, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde).

Daarnaast biedt een spaarverzekering financiële bescherming bij overlijden (overlijdensrisicoverzekering) en/of arbeidsongeschiktheid. Hoe een spaarverzekering voor jou het beste samengesteld kan worden, is helemaal afhankelijk van uw eigen situatie.

Inkomen, leeftijd, budget, gezinssamenstelling en vooral je toekomstplannen spelen hierbij een grote rol.

Een goedkope spaarverzekering?

Bij een spaarverzekering wordt een gegarandeerd bedrag uitgekeerd. Dat garantiekapitaal kan gelijk zijn aan de ingelegde premies, of aan de ingelegde premies plus een bepaald rendement. Boven op de garantie kun je kiezen voor een winstdeling.

De premies worden meestal belegd in relatief veilige en gespreide beleggingen. Bij de meeste aanbieders kun je zelf kiezen hoeveel van de beschikbare premie je in welke beleggingsfondsen wilt beleggen.

Ben je op zoek naar een goedkope spaarverzekering? Bekijk dan goed wat je precies nodig hebt en verzeker niet teveel. De premie is immers vooral afhankelijk van het verzekerde/gegarandeerde bedrag in de spaarverzekering.

Verzekering opzeggen

Eerder beëindigen (afkopen) kost je altijd geld. Daarnaast hebben een aantal levensverzekeringen fiscale voordelen. Als je zo'n polis vroegtijdig stopt, loop je die voordelen waarschijnlijk mis.

Daarnaast krijg je misschien ook nog te maken met verrekeningen. Een en ander hangt onder meer af van de looptijd van de polis. Overstappen kan vaak wel. Hou er rekening mee dat overstappen in de regel (veel) geld kost.

Ook de verzekeringsvoorwaarden kunnen per verzekeraar verschillen. Overstappen met behoud van voorwaarden kan niet.

Goedkoop alternatief is banksparen

Sinds 2008 kennen we het zogenaamde 'banksparen'. Het is een aantrekkelijk alternatief voor de spaarverzekering. Banksparen kent echte spaarvarianten en ook beleggingsvarianten.

De kosten binnen de beleggingsvariant zijn vaak rond de 1 procent per jaar en aanmerkelijk lager dan de kosten die je binnen de woekerpolissen betaalt.

Wat je wel in de gaten moet houden is de overlijdensdekking. Bij banksparen is deze dekking nooit ingebouwd in het product. Je zult dus een losse risicoverzekering moeten sluiten. De premies van risicoverzekeringen zijn de laatste jaren enorm verlaagd.

Het is een kapitaalverzekering waarbij, als de verzekerde (die met name in de polis is genoemd) op de einddatum nog leeft, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde).

Veel verzekeringsmaatschappijen brengen echter studieverzekeringen op de markt, voorzien van allerlei toeters en bellen die soms heel handig kunnen zijn, maar ook het product erg ingewikkeld kunnen maken. Een goede keuze maken wordt dan lastiger.

Het zijn vaak de ouders of grootouders die een studieverzekering afsluiten waarmee het (klein)kind een studie kan bekostigen.

Een goedkope studieverzekering?

Bij kapitaalverzekeringen (en dus ook bij studieverzekeringen) is het belangrijk om goed te kijken naar de mate van zekerheid en de kosten die in de polis verwerkt zitten.

 • hoe wordt er met je geld belegd
 • welke kosten worden ingehouden
 • kun je makkelijk overstappen naar een andere vorm
 • en zo voort

Ben je op zoek naar een goedkope studieverzekering? Bekijk dan goed wat je precies nodig hebt en verzeker niet teveel. De premie is immers vooral afhankelijk van het uit te keren eindkapitaal. 

 

Goedkoop alternatief

Sinds 2008 kennen we het zogenaamde 'banksparen'. Het is een aantrekkelijk alternatief voor de studieverzekering. Je kunt er een studiekapitaal bij elkaar (laten) sparen. Banksparen kent echte spaarvarianten en ook beleggingsvarianten.

De kosten binnen de beleggingsvariant zijn vaak rond de 1 procent per jaar en aanmerkelijk lager dan de kosten die je binnen de woekerpolissen betaalt.

Wat je wel in de gaten moet houden  is de overlijdensdekking. Bij banksparen is deze dekking nooit ingebouwd in het product. Je zult dus een losse risicoverzekering moeten sluiten. 

De KEW is hetzelfde als een 'kapitaalverzekering' met maar één verschil: de uitkering van de verzekering moet worden gebruikt om de hypotheeklening af te lossen.

Een kapitaalverzekering is een vorm van sparen en/of beleggen. Het is een verzekering waarbij, als de verzekerde (die met name in de polis is genoemd) op de einddatum nog leeft, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (bij de KEW is dat dus de 'bank'). 

Let op:

Een KEW is vanaf 2013 niet meer mogelijk. Vanaf 2013 worden alleen nog hypotheken verstrekt waarbij het verplicht is om direct af te lossen. Anders verliest je het recht op renteaftrek. Bestaande hypotheken vallen onder een overgangsregime.

Er zijn twee typen kapitaalverzekeringen:

 1. KEW waarbij de uitkering wordt belast in box 1, maar je kunt vaak gebruik maken van een vrijstelling
 2. Reguliere kapitaalverzekering zonder beperkingen qua bestedingsdoel. Bij deze verzekering wordt de waarde tijdens de looptijd belast in box 3.

Deze kapitaalverzekeringen kennen drie varianten: de spaarverzekering, de beleggingsverzekering of een combinatie van deze twee varianten. 

Een andere vorm van kapitaal sparen is de Spaarrekening Eigen Woning (SEW), de bankspaarhypotheek. Dit is een spaarrekening waarbij je verplicht bent om met gespaarde bedrag de hypotheek af te lossen. Andere bestedingsdoelen zijn niet mogelijk.

Laat je je erg goed informeren over alle fiscale aspecten van deze vormen van kapitaalverzekeringen. Een verkeerde beslissing kan je letterlijk duizenden euro's aan belastingheffing kosten.

Een Gemengde verzekering is een combinatie van een kapitaalverzekering en een overlijdensrisicoverzekering.

Een kapitaalverzekering is een vorm van sparen en/of beleggen. Het is een verzekering waarbij, als de verzekerde (die met name in de polis is genoemd) op de einddatum nog leeft, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde).

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering waarbij, als de verzekerde (die met name in de polis is genoemd) vóór de einddatum komt te overlijden, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde). 

Bij jouw overlijden wil je je nabestaanden goed verzorgd achterlaten. Toch?

Maar... hoe hoog moet het verzekerde bedrag zijn? Hoe zit het fiscaal gezien?

Vraag het ons!  

Risicoverzekeringen

Wil je in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kun je gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

 

              

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit. Je kiest zelf wie je verzekert. Je kunt ook kiezen voor twee verzekerden, bijvoorbeeld jezelf en je partner. Het bedrag keren verzekeraars uit aan de verzekeringnemer, of aan de nabestaanden die je hebt aangewezen. Of het wordt gebruikt voor de aflossing van je hypotheek. 

Hoort de verzekering bij je hypotheek? Dan is dit een verpande overlijdensrisicoverzekering. Bij overlijden ontvangt je hypotheekverstrekker dan rechtstreeks het bedrag. Met dat bedrag wordt de hypotheek (geheel of voor een deel) afgelost.

   
 

Verzekerd bedrag

Je kiest zelf het verzekerd bedrag. Dat is het bedrag dat verzekeraars uitkeren na overlijden. Je kiest daarnaast of het verzekerd bedrag gelijk blijft óf daalt tijdens de looptijd. Het bedrag betalen verzekeraars bij overlijden in één keer uit. 

Het bedrag dat de nabestaanden ontvangen na overlijden hangt af van de dekking die je kiest (gelijkblijvend of dalend). Bij een dalende dekking is het moment van overlijden bepalend voor de hoogte van de uitkering.

   
 

Wanneer keren verzekeraars uit?

Verzekeraars keren uit als de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering. Zijn er twee verzekerden? Dan keren verzekeraars het bedrag uit als een van de twee verzekerden overlijdt.

   
 

Geen pre­mie bij ar­beids­on­ge­schikt­heid

Je kunt vaak bij overlijdensrisicoverzekeringen premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren.

Bij deze extra dekking hoef je geen premie meer te betalen voor de verzekering als je arbeidsongeschikt wordt. Er gelden nadere voorwaarden. Vraag er naar bij ons kantoor.

   
 

Wanneer keren verzekeraars niet of minder uit?

Verzekeraars keren niet of minder uit als blijkt dat er sprake is van fraude bij de aanvraag. Of als de verzekerde informatie over zijn of haar gezondheid verzwijgt (bijvoorbeeld dat hij of zij rookt). 

Het is belangrijk dat elke verzekerde de gezondheidsverklaring zorgvuldig invult. Zo voorkom je dat verzekeraars niet of minder uitkeren.

   
   
 

Let op

Het kan zijn dat je nabestaanden erfbelasting moeten betalen over de uitkering. Dit kun je in sommige situaties voorkomen. Wij raden je aan dit vooraf met ons kantoor te bespreken.

   
 

Extra: voorlopige dekking

Verzekeraars kunnen een voorlopige dekking afgeven. Een voorlopige dekking houdt in dat je al verzekerd bent voordat de polis daadwerkelijk loopt. Dat kan handig zijn bijvoorbeeld omdat je hypotheeklening bijna ingaat. Of als je overstapt naar een nieuwe overlijdensrisicoverzekering en de oude al hebt opgezegd. Vraag naar de mogelijkheden.

   
 

Keuze: varianten

De overlijdensrisicoverzekering kent veel varianten:

 • keyman-polis
 • compagnonverzekering
 • gemengde verzekering
 • gelijkblijvende, dalende of stijgende risicoverzekering
   
 

Gezondheid

De verzekerde moet een gezondheidsverklaring invullen bij de aanvraag. Zijn er twee verzekerden? Dan moeten beide verzekerden een gezondheidsverklaring invullen. Is het verzekerd bedrag hoger dan € 350.000,-? Dan vragen verzekeraars een medische keuring. 

Afhankelijk van de antwoorden in de gezondheidsverklaring vragen verzekeraars soms aanvullende medische informatie of een medische keuring.

   
 

Looptijd

Je bepaalt zelf wanneer de verzekering ingaat en eindigt. Na overlijden van de verzekerde(n) stopt de verzekering (dan krijgen de nabestaanden een bedrag). Overlijdt geen van de verzekerden voor de einddatum? Dan eindigt de verzekering zonder uitkering. 

De looptijd is minimaal 5 jaar en maximaal 40 jaar. De verzekerde mag niet ouder zijn dan 75 jaar op de einddatum van de verzekering.

   
 

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

Hoort de verzekering niet bij een hypotheek? Dan kun je de verzekering wijzigen of stoppen. 

Hoort de verzekering bij je hypotheek? Dan heb je toestemming nodig van je hypotheekverstrekker om de verzekering te wijzigen of te stoppen. 

Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan Schippers Assurantiën & Hypotheken & Makelaardij. Stuur een e-mail naar algemeen@schippers.nu. Of bel met 070 - 75 03 750!

   

Hoe werkt de Verzekeringskaart? Bekijk daarvoor dit filmpje.

 

 

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak

Een keyman is een voor de organisatie erg belangrijk figuur. Het is vaak de (mede)-eigenaar van een onderneming maar het kan ook een werknemer zijn.

Als een keyman wegvalt door overlijden of arbeidsongeschiktheid kan er veel indirecte schade ontstaan. Net als in de topsport kost het vervangen van de sterspeler veel moeite en geld.

De organisatie doet er daarom goed aan om het risico van overlijden af te dekken met een keymanverzekering. 

Wat is een keymanverzekering

De keymanverzekering is een overlijdensrisicoverzekering waarbij de sterspeler van de organisatie wordt verzekerd.

De keymanverzekering is dus gericht op de continuïteit van de organisatie na het overlijden van een eigenaar of een andere belangrijke persoon binnen de onderneming.

Premies zijn de laatste jaren drastisch verlaagd

Bij overlijdensrisicoverzekeringen is het belangrijk om goed te kijken naar de kosten die in de polis verwerkt zitten:

 • welke kosten worden ingehouden
 • kunt je makkelijk overstappen naar een andere vorm
 • wordt het premiedepot uitgekeerd bij voortijdig royement
 • en zo voort

Ben je op zoek naar een goedkope OVR? Bekijk dan goed wat je precies nodig hebt en verzeker niet teveel. De premie is immers vooral afhankelijk van de hoogte van het te verzekeren kapitaal.

Hoogte verzekerd kapitaal

De hoogte van het te verzekeren kapitaal is afhankelijk van de kwaliteit en de invloed van de keyman. Leidraad hierbij kan zijn in welke mate de keyman direct en indirect verantwoordelijk is voor de omzet. Of  wat de kosten zijn voor het aantrekken van een vervanger uit de markt volgens de gangbare tarieven. 

Keymanverzekering is geen compagnonsverzekering

Een keymanverzekering is overigens iets anders dan een compagnonsverzekering.

Een Compagnonsverzekering is ervoor bedoeld om compagnons binnen een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of een maatschap in staat te stellen de erfgenamen van de overleden compagnon uit te kopen en zelf de onderneming voort te zetten.

In een onderneming is vaak sprake van meer dan één eigenaar. Dat geldt bijvoorbeeld bij een maatschap met meerdere partners, een VOF, een CV of een BV. In de vennootschapsakte worden vaak van tevoren afspraken gemaakt, voor het geval een van de vennoten komt te overlijden.

Daarin wordt bijvoorbeeld vastgelegd dat bij overlijden de andere compagnons het eerste recht hebben om het aandeel van de overleden partner over te nemen van diens nabestaanden. Het zogenaamde 'overnamebeding'. 

Bij uitkoop van de nabestaanden moet er contant worden betaald. Helaas komt het maar al te vaak voor dat de middelen van de onderneming vastzitten in gebouwen en bedrijfsmiddelen. Eén van de oplossingen is financiering van het uitkoopbedrag, maar dan zit de onderneming met extra financieringslasten en het is maar de vraag of deze extra lasten opgebracht kunnen worden. Uitkoop van erfgenamen kan dus het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen en daarmee de inkomens van alle betrokkenen.

Wat is een compagnonsverzekering?

Hierbij sluiten jij en je medevennoot of medevennoten overlijdensrisicoverzekeringen op elkaars leven. Dat zijn zogenaamde kruislings gesloten verzekeringen. Als een van de compagnons komt te overlijden wordt een bedrag uitgekeerd voor de 'overblijvende' compagnon(s).

De Fiscus stel duidelijke eisen aan de compagnonsverzekering. Het is belangrijk de compagnonsverzekering 'kruislings' te sluiten. Dat wil zeggen dat de ene compagnon de premie op het leven van de ander betaalt. Het moeten betalen van successierechten wordt hiermee voorkomen.

Doel is dat hiermee de continuïteit van het bedrijf wordt gewaarborgd, na overlijden van een van de eigenaren/vennoten. Ook wordt hiermee voorkomen dat de nabestaanden zich moeten bezighouden met de bedrijfsvoering (met alle zorg van dien).

Hoogte verzekerd kapitaal

De hoogte van het te verzekeren kapitaal is afhankelijk van de waarde van de onderneming, maar kan ook gelijk zijn aan het bedrag wat is afgesproken.

In de vennootschapsakte kan namelijk zijn geregeld voor welk bedrag de overblijvende vennoten de erfgenamen kunnen uitkopen.

Als dit vooraf wordt vastgelegd, dan zijn de overblijvende vennoten en erfgenamen na overlijden niet afhankelijk van adviseurs die de waarde en eventuele verdeling van de onderneming moeten bepalen.

Overstappen naar goedkoper tarief

De laatste jaren zijn de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen drastisch verlaagd! Over de gehele looptijd kan misschien wel enkele duizenden euro's worden bespaard!

Let op: zeg nooit je oude verzekering op voordat je bij de nieuwe verzekeraar goedgekeurd bent!

Een Gemengde verzekering is een combinatie van een kapitaalverzekering en een overlijdensrisicoverzekering.

Een kapitaalverzekering is een vorm van sparen en/of beleggen. Het is een verzekering waarbij, als de verzekerde (die met name in de polis is genoemd) op de einddatum nog leeft, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde).

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering waarbij, als de verzekerde (die met name in de polis is genoemd) vóór de einddatum komt te overlijden, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde). 

Nabestaanden kunnen vaak kosten niet betalen

En dus zorg je voor een een behoorlijke spaarpot of voor een begrafenis- of crematieverzekering! Toch?

Vraag om een offerte  

Uitvaartverzekeringen

Met een uitvaartverzekering, ook wel begrafenisverzekering genoemd,  kun je je verzekeren voor jouw uitvaart. Een uitvaart kost al snel € 8.000,- en is dus erg kostbaar. Wanneer je dit niet zelf kunt of wilt betalen, kan het verstandig zijn om een uitvaartverzekering af te sluiten. Zo zorg je ervoor dat je je nabestaanden niet met hoge kosten achterlaat. 

Bij het afsluiten van de verzekering spreek je af welk bedrag of welke diensten er worden uitgekeerd of geleverd bij jouw overlijden. Dit afgesproken bedrag kan bij sommige verzekeraars hoger worden door optierecht, winstdeling of indexering. 

Wil je in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kun je gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

 

              

Wat is een uitvaartverzekering in geld?

Deze verzekering keert een bedrag uit als je overlijdt. Met dit geld kunnen je nabestaanden (een deel van) je uitvaart betalen.

   
 

Voor wie?

Je verzekert de uitvaart van jezelf en/of je partner. De verzekerde mag op het moment van afsluiten niet ouder zijn dan 75 jaar. 

Je kunt ook iemand anders dan je partner verzekeren. Kinderen tot 18 jaar en ongeboren kinderen zijn vaak meeverzekerd tot de hoogst verzekerde dekking van een van de ouders.

   
 

Wat is verzekerd?

Je verzekert een vast bedrag bij overlijden. Bij het afsluiten van de verzekering spreek je af welk bedrag dit is. Dit bedrag kan hoger worden door automatische verhoging. 

   
 

Wanneer keren verzekeraars niet uit?

Bij fraude. Of als je informatie over je gezondheid verzwijgt. Overlijdt de verzekerde binnen één jaar na de ingangsdatum? Dan moet ook worden aangetoond dat het geen zelfdoding was.

   
 

Let op

Je wensen, je financiële en persoonlijke situatie kunnen veranderen, nadat je de verzekering hebt afgesloten. Laat regelmatig checken of je verzekering nog bij je past.

   
 

Gezondheid

Verzekeraars stellen je een aantal vragen over je gezondheid. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van de premie. Of je kunt de verzekering niet afsluiten.
   
 

Premie

Je kiest zelf hoe lang je premie betaalt. Hoe langer deze periode is, hoe lager de premie per maand wordt. En andersom: hoe korter deze periode is, hoe hoger de premie per maand wordt. 

Je kunt vaak kiezen uit: 20 of 30 jaar, tot in je 65ste, 80ste of 85ste levensjaar. De premie is afhankelijk van je leeftijd. Een koopsom is ook mogelijk bij deze verzekering.

   
 

Indexering

Vaak kun je kunt kiezen voor een automatische vijfjaarlijkse verhoging 25% van het verzekerde bedrag tot maximaal € 15.000. Je premie wordt dan aangepast aan het nieuwe verzekerde bedrag.
   
 

Looptijd

Je bent je hele leven verzekerd. Ook als je klaar bent met premie betalen.
   
 

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

Je kunt de verzekering stoppen. De verzekering heeft dan een waarde. Verzekeraars kunnen kosten in mindering brengen op deze waarde. Het bedrag blijft staan tot overlijden of verzekeraars betalen het aan u uit. Er gaan kosten af.

Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan Schippers Assurantiën & Hypotheken & Makelaardij. Stuur een e-mail naar algemeen@schippers.nu. Of bel met 070 - 75 03 750!

   

Hoe werkt de Verzekeringskaart? Bekijk daarvoor dit filmpje.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

Maak hier een afspraak

Wil je in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kun je gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

 

              

Wat is een uitvaartverzekering in natura?

Deze verzekering keert geen geld uit, maar regelt je uitvaart. Verzekeraars betalen de uitvaart aan de uitvaartverzorger, tot het bedrag dat je verzekert.

   
 

Voor wie?

Je verzekert de uitvaart van jezelf en/of je partner. De verzekerde mag op het moment van afsluiten niet ouder zijn dan 75 jaar. 

Je kunt ook iemand anders dan je partner verzekeren. Kinderen tot 18 jaar en ongeboren kinderen zijn vaak meeverzekerd tot de hoogst verzekerde dekking van een van de ouders.

   
 

Wat is verzekerd?

Je kiest zelf een bedrag. De premie hangt af van het verzekerd bedrag, leeftijd en looptijd.

   
 

Keuze uitvaartverzorger

Je kiest zelf een uitvaartverzorger. Ook kunnen verzekeraars een uitvaartverzorger voor je inschakelen. 

Als je wilt dat verzekeraars een uitvaartverzorger inschakelen, dan schakelen zij een uitvaartverzorger uit hun netwerk in.

   
 

Wanneer keren verzekeraars niet uit?

Bij fraude of als je informatie over uw gezondheid verzwijgt. Overlijdt de verzekerde binnen één jaar na de ingangsdatum? Dan moet ook worden aangetoond dat het geen zelfdoding was.

   
 

Let op

Je wensen, je financiële en persoonlijke situatie kunnen veranderen, nadat je de verzekering hebt afgesloten. Laat regelmatig checken of je verzekering nog bij je past.

   
 

Gezondheid

Verzekeraars stellen je een aantal vragen over je gezondheid. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van de premie. Of je kunt de verzekering niet afsluiten.
   
 

Premie

Je kiest zelf hoe lang je premie betaalt. Hoe langer deze periode is, hoe lager de premie per maand wordt. En andersom: hoe korter deze periode is, hoe hoger de premie per maand wordt. 

Je kunt vaak kiezen uit: 20 of 30 jaar, tot in je 65ste, 80ste of 85ste levensjaar. De premie is afhankelijk van je leeftijd. Een koopsom is ook mogelijk bij deze verzekering.

   
 

Indexering

Vaak kun je kunt kiezen voor een automatische vijfjaarlijkse verhoging 25% van het verzekerde bedrag tot maximaal € 15.000. Je premie wordt dan aangepast aan het nieuwe verzekerde bedrag.
   
 

Looptijd

Je bent je hele leven verzekerd. Ook als je klaar bent met premie betalen.
   
 

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

Je kunt de verzekering stoppen. De verzekering heeft dan een waarde. Verzekeraars kunnen kosten in mindering brengen op deze waarde. Het bedrag blijft staan tot overlijden of verzekeraars betalen het aan u uit. Er gaan kosten af.

Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan Schippers Assurantiën & Hypotheken & Makelaardij. Stuur een e-mail naar algemeen@schippers.nu. Of bel met 070 - 75 03 750!

   

Hoe werkt de Verzekeringskaart? Bekijk daarvoor dit filmpje.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

Maak hier een afspraak

Wil je in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kun je gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

 

              

Wat is een uitvaartverzekering in zorg?

Deze verzekering keert geen geld uit, maar je kiest een pakket aan diensten.

   
 

Voor wie?

Je verzekert de uitvaart van jezelf en/of je partner in Nederland. De verzekerde mag op het moment van afsluiten niet ouder zijn dan 75 jaar. 

Je kunt ook iemand anders dan je partner verzekeren. Kinderen tot 18 jaar en ongeboren kinderen zijn vaak meeverzekerd tot de hoogst verzekerde dekking van een van de ouders.

   
 

Wat is verzekerd?

Je bent verzekerd voor een pakket aan diensten. De premie hangt af van de waarde van het pakket, leeftijd en looptijd.

   
 

Keuze uitvaartverzorger

Je kiest zelf een uitvaartverzorger. Ook kunnen verzekeraars een uitvaartverzorger voor je inschakelen. 

Als je wilt dat verzekeraars een uitvaartverzorger inschakelen, dan schakelen zij een uitvaartverzorger uit hun netwerk in.

   
 

Wanneer keren verzekeraars niet uit?

Bij fraude of als je informatie over uw gezondheid verzwijgt. Overlijdt de verzekerde binnen één jaar na de ingangsdatum? Dan moet ook worden aangetoond dat het geen zelfdoding was.

   
 

Let op

Deze verzekering is een basis. Heb je u naast het pakket aan diensten nog speciale uitvaartwensen? Dan is deze verzekering niet voldoende. Als je niet voldoende financiële middelen hebt, dan kun je ervoor kiezen een bedrag bij te verzekeren.

   
 

Gezondheid

Verzekeraars stellen je een aantal vragen over je gezondheid. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van de premie. Of je kunt de verzekering niet afsluiten.
   
 

Indexering

De premie kan tijdens de looptijd jaarlijks stijgen. Zo kunnen verzekeraars je uitvaart blijven betalen, ook als de kosten stijgen.

Veel verzekeraars maken gebruik van het onafhankelijke prijsindexcijfer van het Centraal Bureau van de Statistiek.

   
 

Looptijd

Je bent je hele leven verzekerd. Ook als je klaar bent met premie betalen.
   
 

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

Je kunt de verzekering stoppen. De verzekering heeft dan een waarde. Verzekeraars kunnen kosten in mindering brengen op deze waarde. Het bedrag blijft staan tot overlijden of verzekeraars betalen het aan u uit. Er gaan kosten af.

Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan Schippers Assurantiën & Hypotheken & Makelaardij. Stuur een e-mail naar algemeen@schippers.nu. Of bel met 070 - 75 03 750!

   

Hoe werkt de Verzekeringskaart? Bekijk daarvoor dit filmpje.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

Maak hier een afspraak

Met deze rekentool kun je uitrekenen wat en hoe lang je moet sparen voordat je een kapitaaltje bij elkaar hebt, om daarmee een crematie of begrafenis te kunnen betalen!

Je kunt het eindkapitaal berekenen bij een eenmalige of bij een maandelijkse inleg.

Ook kun je kiezen of je de vermogensrendementsbelasting (in box 3) wilt meenemen in de berekening of niet.

Laat je nabestaanden niet met onverwachte kosten achter

Je staat er waarschijnlijk niet vaak bij stil. Toch is het goed om nu al na te denken over je uitvaart. Welke wensen heb je? En kunnen je nabestaanden deze wensen later betalen? Het is vaak goed om een uitvaartverzekering af te sluiten, want er is niet altijd voldoende geld beschikbaar om de onverwachte kosten van een uitvaart op te vangen. Of misschien heb je u al een uitvaartverzekering, maar ben je verzekerd voor een te laag bedrag.

Door je uitvaart nu alvast financieel te regelen, kun je voorkomen dat er later geen geld beschikbaar is. Dit geeft rust voor jezelf en voor je nabestaanden. Bekijk hier met welke uitvaartkosten je nabestaanden mogelijk te maken krijgen:

 

Maak een berekening van de uitvaartkosten: vul hier de uitvaartkostenmeter in. 

Passende verzekering

Uitvaarten worden tegenwoordig steeds persoonlijker ingevuld. De kosten voor het laatste afscheid verschillen dan ook sterk. Wat uw wensen ook zijn, voor iedereen is er een passende uitvaartverzekering van Monuta. U kunt bijvoorbeeld een pakket van diensten en producten verzekeren met een aanvullend geld bedrag. Zo weet u zeker dat uw uitvaart goed wordt verzorgd en is er geld voor extra wensen beschikbaar.

Met de Uitvaart Geld-verzekering verzekert u alleen een geldbedrag. Deze verzekering keert een bedrag uit waarmee uw nabestaanden de kosten van de uitvaart kunnen betalen. De hoogte van het bedrag bepaalt u zelf. De uitvaartverzekeringen van Monuta kunt u afsluiten tegen uitstekende voorwaarden en een zeer scherpe premie. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Waarom Monuta?

Monuta vindt het belangrijk dat nabestaanden met een goed gevoel op het afscheid kunnen terug kijken. Samen met de nabestaanden geven de uitvaartverzorgers vorm aan een afscheid dat past bij de overledene. Zo is Monuta de steun bij iedere uitvaart.

Dat de verzekerden zeer tevreden zijn over de dienstverlening van Monuta blijkt uit het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek van het Verbond van Verzekeraars. Monuta werd in dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK, beoordeeld als beste uitvaartverzekeraar. Daarom werken wij graag met hen samen.

Schippers Assurantiën & Hypotheken & Makelaardij adviseert u graag over een uitvaartverzekering die past bij uw situatie en uw uitvaartwensen.

Rekenhulpen

Maak rustig gebruik van deze handige rekenmodules! Bijvoorbeeld:

Rekenhulpen - Leven & Overlijden (Uitvaart)

Snel inzicht in je financiële vraag? Hieronder vind je een groot aantal financiële rekentools!

Met deze rekentool kun je uitrekenen wat en hoe lang je moet sparen voordat je een kapitaaltje bij elkaar hebt, om daarmee een crematie of begrafenis te kunnen betalen!

Je kunt het eindkapitaal berekenen bij een eenmalige of bij een maandelijkse inleg.

Ook kun je kiezen of je de vermogensrendementsbelasting (in box 3) wilt meenemen in de berekening of niet.

Wilt u nagaan hoeveel belasting u moet betalen over (uw deel van) een erfenis?

Gebruik dan deze rekenhulp.

Vrijstelling

Tot een bepaald bedrag krijgt u vrijstelling. Dit betekent dat u tot dat bedrag geen erfbelasting betaalt.

Pensioen en vrijstelling

Als u een pensioen krijgt, trekken wij in bepaalde gevallen de huidige waarde in geld van dit pensioen af van de vrijstelling. Hiermee houdt de rekenhulp geen rekening. De rekenhulp gaat altijd uit van de maximale vrijstelling.