Gewoon uw recht kunnen halen

24/7 verzekerd van juridische hulp


U ontkomt er bijna niet meer aan: iedere ondernemer heeft wel eens een juridisch probleem. Bijvoorbeeld met een werknemer, de arbeidsinspectie, een leverancier, de gemeente of over een contract.

Met een rechtsbijstandsverzekering voor ondernemers bent u verzekerd van goede juridische bijstand bij nagenoeg al uw ondernemersactiviteiten. 

Juridische problemen zoals:

 • administratief recht en sociaalverzekeringsrecht
 • bijv. problemen met bouw- en hinderwet-vergunningen, bestemmingsplannen e.d. en bijstand in beroepsprocedures
 • arbeidsrecht - ambtenarenrecht
 • arbeidsrechtelijke geschillen met werknemers, bijv. loon- en ontslagkwesties
 • overeenkomsten-/contractrecht
 • overeenkomsten die door de ondernemer als koper, opdrachtgever of afnemer van diensten is gesloten; ook geschillen over verwerving, onderhoud, reparatie of verbouwing van bedrijfspanden bestemd voor eigen gebruik, vallen hier onder
 • strafrecht en verhaalsrecht
 • juridische hulp bij strafrechtelijke vervolging voor een niet-opzettelijk begane overtreding of misdrijf, en bijstand om geleden schade op een derde te verhalen
 • burenrecht en erfdienstbaarheden
 • met betrekking tot de bedrijfspanden en de daarbij behorende grond
 • op hiervoor niet genoemde rechtsterreinen kan vaak wel advies bij de verzekeraar worden ingewonnen
 • de dekking voor contractsrechtsbijstand (overeenkomstenrecht) kent veelal beperkingen, met name voor problemen met afnemers van goederen en diensten

Voor ondernemers is het vaak zinvol om in ieder geval rechtsbijstand te verzekeren met betrekking tot het wagenpark. Juridische problemen rondom het verkeer is veruit nummer 1 als het gaat om juridische conflicten.

Vraag bij Schippers Assurantiën & Hypotheken & Makelaardij om een goéd advies!